Taxaties

 

Het verrichten van taxaties voor roerende goederen vormt een logisch onderdeel van de werkzaamheden van Notarishuis Arnhem / BVa Art & Antiques. Wij onderscheiden daarin drie categorieën: taxaties ten behoeve van veiling, taxaties ten behoeve van verzekering en taxaties ten behoeve van successie, onderlinge verdeling en boedelscheiding.

Taxatie ten behoeve van veiling

Wanneer u uit particulier bezit goederen wilt laten veilen bij Notarishuis Arnhem / BVA Art & Antiques, dan kunnen wij hiervoor een kosteloze, vrijblijvende taxatie uitvoeren. Dit kan op afspraak in Duiven wanneer één van onze taxateurs aanwezig, die u kan informeren over de waarde en mogelijke veilingopbrengst van uw object. Wij adviseren u om van te voren even te bellen. Via ons email adres is het ook mogelijk afbeeldingen toe te sturen. Wanneer het om grotere aantallen objecten gaat, of grote volumes, kunnen we de goederen bij u thuis bekijken en taxeren. In beide gevallen ontvangt u een richtprijs voor de te verwachten veilingopbrengst.

Tarieven voor overige taxaties 

Het tarief voor het maken van een taxatierapport bedraagt voor het eerste uur of deel daarvan € 135 exclusief 21% btw. Voor ieder uur – of deel daarvan - dat de taxatie langer duurt, komt er € 100, exclusief 21% btw, bij. Eventueel kunnen ook reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht.

Taxaties ten behoeve van verzekering

Heeft u in uw inboedel een aantal schilderijen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, gouden of zilveren sieraden en wilt u de te verzekeren waarde vast laten stellen? Of eist uw inboedelverzekeraar dat u de waarde van de inboedel laat taxeren? Hiervoor kunt u gebruik maken van de register makelaar-taxateur van Notarishuis Arnhem. Hij kan voor u een door uw inboedelverzekeraar geaccepteerd rapport opstellen (conform art. 7.960 BW) opdat in geval van brand, beschadiging, verlies of diefstal er geen discussie hoeft te zijn over het uit te betalen bedrag.

Taxaties ten behoeve van successie, onderlinge verdeling of boedelscheiding 

Bij overlijden eist de fiscus in sommige gevallen een juiste waardering van de inboedel, in verband met de successie-aangifte.Afgezien daarvan, kan een Taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijke deskundige, bijdragen aan een onderlinge verdeling van een inboedel in goede sfeer. Dit soort taxaties kan Notarishuis Arnhem uitstekend voor u verzorgen.